Το εργαλείο που θα βρείτε εδώ συνιστά μια άσκηση μέτρησης του συνόλου των λειτουργιών του φορέα σας και, φυσικά, του αντικτύπου του. Έχει διαμορφωθεί βάσει της σχετικής Ευρωπαϊκής εμπειρίας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές που οφείλει να επεξεργάζεται συστηματικά ένας φορέας ΚΑΛΟ προκειμένου να λειτουργεί αποδοτικά και αποτελεσματικά. Στόχος του είναι να εξυπηρετήσει με απλό και φιλικό τρόπο ακόμα και φορείς που δεν έχουν καμία εμπειρία στην μέτρηση κοινωνικού αντικτύπου. Υπό αυτό το πρίσμα, η ίδια η χρήση του εργαλείου (ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα) συνιστά μία πολύτιμη άσκηση αυτογνωσίας για τα αρμόδια στελέχη των φορέων ΚΑΛΟ ως προς τον τρόπο που προσεγγίζουν την αποστολή του φορέα τους και εργάζονται για την εκπλήρωση των στόχων του.

Το εργαλείο περιλαμβάνει τρία διαφορετικά υποδείγματα ερωτηματολογίου, καθένα από τα οποία απευθύνεται σε διαφορετική κατηγορία φορέων ΚΑΛΟ λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας. Η βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε φορέας είναι σχετική, υπό την έννοια ότι καταδεικνύει σε ποιο σημείο βρίσκεται συγκριτικά με άλλους φορείς της ίδιας κατηγορίας. Οι επιμέρους βαθμολογίες ανά ενότητα αναδεικνύουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του ενδιαφερόμενου φορέα, ενώ η συγκεντρωτική βαθμολογία αποτυπώνει την συνολική του απόδοση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Πριν να χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το εργαλείο ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ για να κατανοήσετε τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογική του προσέγγιση.

Επίσης, για την ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή σας στα ερωτήματα του εργαλείου, συστήνουμε να προβείτε σε ορισμένες βασικές προκαταρκτικές ενέργειες και ειδικότερα: