Στο πλαίσιο υλοποίησης Συμμετοχικών Δράσεων, υλοποιείται Έρευνα πεδίου για την ταυτότητα, το ρόλο και το καθεστώς της Κ.ΑΛ.Ο, την ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν τις ΚΑΛΟ και άλλα κομβικά ερευνητικά ζητήματα. 

Στόχος της Έρευνας πεδίου που υλοποιείται αποτελεί η συγκέντρωση σημαντικών ποσοτικών αλλά και ποιοτικών στοιχείων, που υποστηρίζουν την ευρύτερη γνωριμία με την ΚΑΛΟ, τα χαρακτηριστικά της, αναδεικνύοντας χρήσιμα συμπεράσματα για την Ανάπτυξη και την Προώθηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Ευχαριστούμε τις Επιχειρήσεις και τους Φορείς για την Συμμετοχή τους στην Έρευνα

Στο πλαίσιο υλοποίησης Συμμετοχικών Δράσεων, υλοποιείται Έρευνα πεδίου για την ταυτότητα, το ρόλο, το καθεστώς της Κ.ΑΛ.Ο, την ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν τις ΚΑΛΟ καθώς και άλλα κομβικά ερευνητικά ζητήματα. 

Στόχος της Έρευνας πεδίου που υλοποιείται αποτελεί η συγκέντρωση σημαντικών ποσοτικών αλλά και ποιοτικών στοιχείων, που υποστηρίζουν την ευρύτερη γνωριμία με την ΚΑΛΟ, τα χαρακτηριστικά της, αναδεικνύοντας χρήσιμα συμπεράσματα για την Ανάπτυξη και την Προώθηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.

InfographicsΗ έρευνα πεδίου υλοποιείται από την πιστοποιημένη εταιρία PALMOS ANALYSIS.

Ευχαριστούμε τις Επιχειρήσεις και τους Φορείς για την Συμμετοχή τους στην Έρευνα.