Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής περιφέρειας, η Κοινωνική Οικονομία αντιστοιχεί σε έναν ενδιάμεσο τομέα της Οικονομίας μεταξύ του δημόσιου τομέα και του τομέα της αγοράς, ο οποίος περιλαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα μη δημόσιων φορέων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Από την άλλη πλευρά, η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Social Entrepreneurship) αντιστοιχεί σε μία καινοτομική προσέγγιση του “επιχειρείν”, στο πλαίσιο της οποίας οι επιχειρηματικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ή την συμβολή στην επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού/οφέλους (επίλυση ενός προβλήματος ή κάλυψη μίας ανάγκης του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου).

Οι έννοιες της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας συνδέονται αλλά δεν ταυτίζονται (κάποιοι φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας πληρούν τις προδιαγραφές κοινωνικής επιχείρησης και κάποιοι άλλοι όχι). Σε κάθε περίπτωση, η ακριβής οριοθέτηση των συγκεκριμένων εννοιών μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα ανάλογα με την εθνική παράδοση.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την οριοθέτηση και τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) πατήστε εδώ

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) και την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, πατήστε εδώ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, δείτε τους παρακάτω Οδηγούς μας.