Ηλεκτρονική Δικτύωση

Η Ηλεκτρονική Δικτύωση, αποτελεί αποδοτικό μέσο για την ενίσχυση και την Προώθηση συνεργασιών φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Προώθηση συνεργασιών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με επιχειρήσεις της κλασσικής ή της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Μέσα από την Ηλεκτρονική Δικτύωση προωθείται η γνωριμία με φορείς και επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο. με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για αύξηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου.
Μπορείτε να συνδεθείτε, να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά, να γνωριστείτε και εφόσον το επιθυμείτε να προχωρήσετε και σε συνεργασία.
Για την συμμετοχή σας σε ηλεκτρονικές συζητήσεις θα πρέπει να υποβάλλεται « Εκδήλωση Ενδιαφέροντος».

Δίκτυα Κ.Αλ.Ο. και Πιλοτικές Εφαρμογές Ιδεών ανάπτυξης δραστηριοτήτων Κ.Αλ.Ο.

Όσο περισσότερο οι επιχειρήσεις και φορείς ΚΑΛΟ, αναπτύσσουν σχέσεις και συνεργάζονται μεταξύ τους, η δικτύωσή τους καθίσταται συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς προσελκύει ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να την αξιοποιήσουν. Υπό αυτό το πρίσμα, μία κοινωνική επιχείρηση πρέπει να επιδιώκει την δικτύωση αλλά και να αναδεικνύει τις δικτυώσεις που έχει ώστε να εμφανίζεται ως “κόμβος” του δικτύου (παράγοντας που μπορεί να εφοδιάσει άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με πολύτιμες πληροφορίες, διασυνδέσεις κλπ.).

Δείτε περισσότερα σχετικά με τα οφέλη της δικτύωσης εδώ

Για την συμμετοχή σας σε ηλεκτρονικές συζητήσεις θα πρέπει να υποβάλλεται « Εκδήλωση Ενδιαφέροντος»

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ζωντανή ομιλία μέσω Τηλεδιάσκεψης

Έχετε κάποια απορία; Ρωτήστε μας