Ηλεκτρονική Δικτύωση

Η Ηλεκτρονική Δικτύωση, αποτελεί αποδοτικό μέσο για την ενίσχυση και την Προώθηση συνεργασιών φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Προώθηση συνεργασιών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με επιχειρήσεις της κλασσικής ή της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Μέσα από την Ηλεκτρονική Δικτύωση προωθείται η γνωριμία με φορείς και επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο. με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για αύξηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου.
Μπορείτε να συνδεθείτε, να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά, να γνωριστείτε και εφόσον το επιθυμείτε να προχωρήσετε και σε συνεργασία.
Για την συμμετοχή σας σε ηλεκτρονικές συζητήσεις θα πρέπει να υποβάλλεται « Εκδήλωση Ενδιαφέροντος».

Δίκτυα Κ.Αλ.Ο. και Πιλοτικές Εφαρμογές Ιδεών ανάπτυξης δραστηριοτήτων Κ.Αλ.Ο.

Όσο περισσότερο οι επιχειρήσεις και φορείς ΚΑΛΟ, αναπτύσσουν σχέσεις και συνεργάζονται μεταξύ τους, η δικτύωσή τους καθίσταται συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς προσελκύει ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να την αξιοποιήσουν. Υπό αυτό το πρίσμα, μία κοινωνική επιχείρηση πρέπει να επιδιώκει την δικτύωση αλλά και να αναδεικνύει τις δικτυώσεις που έχει ώστε να εμφανίζεται ως “κόμβος” του δικτύου (παράγοντας που μπορεί να εφοδιάσει άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με πολύτιμες πληροφορίες, διασυνδέσεις κλπ.).

Ευπαθείς Ομάδες-Δικτύωση για Δημιουργία ή και Συμμετοχή σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ΚΑΛΟ

Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα πληθυσμού και ενδιαφέρεστε για Συμμετοχή σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ΚΑΛΟ, μπορείτε να συνομιλήσετε με άλλους που έχουν το ίδιο ενδιαφέρον με εσάς.

Ομιλία μέσω chat

Ζωντανή ομιλία μέσω Τηλεδιάσκεψης

Έχετε κάποια απορία; Ρωτήστε μας


Δείτε περισσότερα σχετικά με τα οφέλη της δικτύωσης εδώ

Δείτε περισσότερα σχετικά με την Συνεργασία και Δικτύωση φορέων ΚΑΛΟ με άλλους φορείς ΚΑΛΟ εδώ

Παρακολουθήστε την Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Εκδήλωσης με τίτλο «Συνεργασία φορέων Κ.ΑΛ.Ο. αξιοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» / «Ανάπτυξη Εταιρικών Σχέσεων» εδώ

Δείτε την Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Εκδήλωσης με τίτλο «Συνεργασία φορέων Κ.ΑΛ.Ο αξιοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» εδώ

Δείτε την Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Εκδήλωσης με τίτλο «Ανάπτυξη Εταιρικών Σχέσεων» εδώ

Για την συμμετοχή σας σε ηλεκτρονικές συζητήσεις θα πρέπει να υποβάλλεται « Εκδήλωση Ενδιαφέροντος»

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ζωντανή ομιλία μέσω Τηλεδιάσκεψης

Έχετε κάποια απορία; Ρωτήστε μας