ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΛΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΟ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ- ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ Κ.ΑΛ.Ο, ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ Κ.ΑΛ.Ο, ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: SOCIAL MEDIA – ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: SOCIAL MEDIA – ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΣΕ INSTAGRAM

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Τοπικές ανάγκες, κοινωνική επιχειρηματικότητα και Δικτύωση Φορέων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ Κ.Α.Λ.Ο. ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας Δ. Αθήνας και διεθνές περιβάλλον-Ανάγκες Εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Σχεδιασμός νέων προϊόντων / υπηρεσιών για την τοπική οικονομία από κοινωνικές επιχειρήσεις της Δ. Αθήνας (coaching-mentoring)/Εύρεση Πελατών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Σχεδιασμός νέων προϊόντων / υπηρεσιών για την τοπική οικονομία από κοινωνικές επιχειρήσεις της Δ. Αθήνας (coaching-mentoring)/Τιμολογιακή Πολιτική (Ορισμός Τιμών).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Δημιουργία λογότυπου φορέων Κ.Α.Λ.Ο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Θεματική ανάπτυξη εικόνων φορέων Κ.Α.Λ.Ο.

Τα εργαστήρια που υλοποιούνται στο έργο συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και στην ενθάρρυνση τοπικών διαδικασιών μάθησης για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Τα εργαστήρια αποτελούν μάθηση βάσει προβλημάτων και στόχων.

Ο σχεδιασμός των εργαστηρίων είναι τέτοιος ώστε να:

  • Αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα και να εντοπίζουν τις αιτίες τους
  • Υπάρχει συνεχής ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων
  • Δημιουργούν νέα μοντέλα σχέσης και δέσμευσης
  • Παρέχουν λύσεις και εργαλεία, μέσα σε ένα πλαίσιο ανατροφοδότησης από κάτω προς τα πάνω
  • Κοινοποιήσουν συγκεκριμένες προσδοκίες
  • Αναδείξουν την αξία της συμμετοχής στη διαδικασία σχεδιασμού και επίλυσης