ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/09/2023
ΩΡΑ: 17:30 – 20:30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ: Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314 & Θεσσαλονίκης, Αιγάλεω
Συντονιστής: Βλάχος Μάρκος

Η διαδικασία της υλοποίησης του θεματικού εργαστηρίου περιλάμβανε ένα προκαταρτικό και δύο κύρια στάδια.

Στο προκαταρκτικό στάδιο παρουσιάσθηκαν συνοπτικά από τους εκπροσώπους τους οι συμμετέχοντες φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους όπως επίσης ο τομέας δραστηριότητας των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε με μορφή σύντομης εισήγησης η Οικονομική διάρθρωση και δυσκολίες τοπικότητας έτσι ώστε να καθορισθεί το πεδίο συζήτησης και να γίνει αντιληπτό από όλους το πεδίο διερεύνησης του θεματικού εργαστηρίου.

Τέλος ακολούθησε συζήτηση για την Οικονομική διάρθρωση και δυσκολίες τοπικότητας.