Σημαντική είναι η συμμετοχή φορέων του ευρύτερου τομέα της κοινωνικής οικονομίας στις Ημερίδες του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)».

Μάθετε περισσότερα για τους φορείς που συμμετείχαν με εκπροσώπους τους στην Ημερίδα με τίτλο “Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην καταπολέμηση του αποκλεισμού των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα: το υπόδειγμα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ)”, μεταφέροντας καλές πρακτικές αλλά και διδάγματα από την δράση τους.

ΠΟΚΟΙΣΠΕ      https://pokoispe.gr/

ΚΟΙΣΠΕ ΕΥΖΗΝ  https://koispe-euzin.gr/

ΚΟΙΣΠΕ ΔΙΑΠΛΟΥΣ  https://diaplous.eu/


Μάθετε περισσότερα για τους φορείς που συμμετείχαν με εκπροσώπους τους στην Ημερίδα με τίτλο “Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην προώθηση δράσεων ενεργητικής ένταξης ευάλωτων ομάδων: υποδείγματα αντιπροσωπευτικών πρωτοβουλιών στη Δυτική Αθήνα”, μεταφέροντας καλές πρακτικές αλλά και διδάγματα από την δράση τους.

 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δράσεις Ευπαθών Ομάδων ΕΔΡΑ (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ)  www.edra-coop.gr

Κοινωνική Συνεταιριστική Δράση (Κ.Σ. ΔΡΑΣΗ)  https://drasi-ks.gr/home/home.html

ΚΟΙΝΣΕΠ LIBERTY ASSISTANCE & GUIDE DOGS  https://www.libertyguidedogs.com

ΚΕΑ ΑΜΕΑ Χαϊδαρίου  https://kea-amea.gr/

ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΜΙΛΗ  https://www.eshopsmili.com

ΑΜΚΕ «Κέντρο Παιδιού και Εφήβου»  https://kpechios.org/el/

Σημαντική είναι η συμμετοχή κοινωνικών επιχειρήσεων σε Εργαστήρια και Ομάδες Εστίασης που υλοποιούνται στα πλαίσια των συνεργατικών δράσεων του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)».

ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΥΜΑΡΟΣ
Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ΚΟΥΜΑΡΟΣ με έδρα το Αιγάλεω έχει ως βασικό αντικείμενο την συλλογή άγριων αρωματικών φυτών & βοτάνων από τα Κύθηρα, την παραγωγή – συλλογή φυσικού θαλασσινού αλατιού στα Κύθηρα και Αντικύθηρα καθώς και την παραγωγή θυμαρίσιου μελιού και μελιού ερείκης στα Κύθηρα.
https://www.facebook.com/KOUMAROS/?locale=hi_IN

ΚΟΙΝΣΕΠ LIBERTY ASSISTANCE & GUIDE DOGS
Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση LIBERTY ASSISTANCE & GUIDE DOGS με έδρα το Ίλιον και παράρτημα στην Πετρούπολη έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση σκύλων-οδηγών για την υποστήριξη τυφλών ατόμων ή ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης καθώς και την ευαισθητοποίηση σε θέματα προσβασιμότητας και ένταξης των τυφλών ατόμων.
https://www.libertyguidedogs.com

ΚΟΙΝΣΕΠ OUT OF THE FOX
Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση OUT OF THE FOX με έδρα το Περιστέρι έχει ως αντικείμενο δραστηριότητες σχετικές με την τροφοσυλλογή, τις χειροτεχνίες – κατασκευές, το εμπόριο χειροτεχνιών και άλλων ειδών, τις γραφιστικές και άλλες υπηρεσίες προώθησης κ.α.
https://www.outofthefox.eu/

La Grace ΚοιΝΣΕΠ
Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση La Grace με έδρα την Αθήνα έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και αποτελεί μέλος του δικτύου της Κοινωνικής Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας.
https://m.facebook.com/p/La-Grace-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%9D%CE%A3%CE%95%CE%A0-100065617414346