Ομάδες Εστίασης

Στα πλαίσια του Έργου θα υλοποιηθούν συζητήσεις σε Ομάδες Εστίασης, ενημερωθείτε και εκδηλώστε το ενδιαφέρων σας προκειμένου να λάβετε μέρος και να εκφράσετε τις απόψεις σας.

Οι ομάδες εστίασης (focus groups) αποτελούν μια ερευνητική μέθοδο παραγωγής πλούσιων ποιοτικών δεδομένων, μέσα από μια διαδικασία διάδρασης των συμμετεχόντων στην ομάδα, για μία καθορισμένη περιοχή ερευνητικού ενδιαφέροντος. Η έρευνα της ομάδας εστίασης είναι μια ποιοτική ερευνητική μέθοδος / τεχνική συλλογής δεδομένων που αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών.

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Θεματική: Καταγραφή προβλημάτων επιχειρηματικότητας Κ.ΑΛ.Ο. γενικά αλλά και σχετικά με θέματα χρηματοδοτήσεων.

Συζητούνται τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας Κ.ΑΛ.Ο. με έμφαση σε θέματα χρηματοδοτήσεων.

Συγκεκριμένα θα συζητηθούν ζητήματα όπως Χρηματοδοτικές Ανάγκες ΚΑΛΟ, Πρόσβαση σε Χρηματοδοτήσεις, Προσέλκυση και Επικοινωνία με Υποψήφιους Χρηματοδότες, Οικοσυστημικά Προβλήματα και Ανάγκες, Απαιτούμενες Γνώσεις Προσωπικού, χρηματοδοτικές Ανάγκες κατά τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης μιας ΚΑΛΟ, ίδια ή διαφορετικά; (prestart up, start up, ωρίμανση κοκ) και άλλα που θα σχηματοποιηθούν μέσα από την διάδραση της συζήτησης.

Focus group 1: Επιχειρήσεις/Φορείς Κ.ΑΛ.Ο/Ενδιαφερόμενοι για Ίδρυση ΚΑΛΟ/Στελέχη ΟΤΑ κα

Συνολική διάρκεια: 2 ώρες

Θεματική: Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών, των ΟΤΑ αλλά και των Συμβατικών Επιχειρήσεων στην Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας – Συνεργατικότητα.

Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για τον ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών, των ΟΤΑ αλλά και των Συμβατικών Επιχειρήσεων στην Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας – Συνεργατικότητα.

Focus group 2: Επιχειρήσεις/ Φορείς Κ.ΑΛ.Ο., Φορείς Ο.Τ.Α, Κοινωνία των Πολιτών.

Συνολική διάρκεια: 2 ώρες

Θεματική: Τοπική Διάσταση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Εντοπισμένες Ανάγκες της Αγοράς που δεν καλύπτονται – Παραδείγματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που αναπτύχθηκαν στο παρελθόν – Καλές Πρακτικές.

Συζητούνται τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας Κ.ΑΛ.Ο. όπως και τα θέματα χρηματοδοτήσεων.

Focus group 1: Επιχειρήσεις/Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Συνολική διάρκεια: 2 ώρες

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Είστε εγγεγραμμένος Χρήστης;
Συνδεθείτε.