Περιγραφή Εργαστηρίων

Στα πλαίσια του Έργου έχουν σχεδιαστεί μια σειρά εργαστηρίων,
ενημερωθείτε και εκδηλώστε το ενδιαφέρων σας προκειμένου να λάβετε μέρος.

Θεματικά Εργαστήρια των φορέων της Κ.ΑΛ.Ο. και των απασχολούμενων σε αυτούς

Θα συζητηθούν οι υφιστάμενες πρακτικές που ακολουθούνται ώστε να γίνει διάγνωση τόσο των αναγκών όσο και των δυσκολιών που απορρέουν από την διάσταση της τοπικότητας αλλά και του ιδιαίτερου αντικειμένου των συμμετεχόντων.

Οι συμμετέχοντες θα ενεργοποιηθούν μέσω της διαδικασίας και θα μοιραστούν τις γνώσεις που έχουν πάνω σε ένα θέμα, ώστε στην συνέχεια η ομάδα να μπορεί να προσδιορίσει με σαφήνεια τόσο τα προβλήματα όσο και ένα σύνολο στόχων που θα αποτελέσει στόχους ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους με σαφή προσδιορισμό του Κοινωνικού Αντίκτυπου.

Αριθμός Εργαστηρίων: 12

Συνολική διάρκεια του κάθε εργαστηρίου: 3ώρη

Παρουσίαση και προβολή καινοτομικών / καλών πρακτικών ΚΑΛΟ

Τα εργαστήρια αυτά στοχεύουν στον σχεδιασμό αλλά και την ανάδειξη πιλοτικών δράσεων. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν, εντοπίζοντας μια ανάγκη, να συν-σχεδιάσουν πιλοτικές δράσεις. Οι δράσεις αυτές θα αφορούν στον σχεδιασμό συνολικά νέων υπηρεσιών και προϊόντων και την ανάπτυξη νέων εργαλείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Αριθμός Εργαστηρίων: 8

Συνολική διάρκεια του κάθε εργαστηρίου: 3ώρη

Προβολής των φορέων και των πρωτοβουλιών ΚΑΛΟ, με αξιοποίηση των social media και ηλεκτρονικών καναλιών

Τα εργαστήρια αυτά έχουν στόχο τον προβληματισμό και την ανατροφοδότηση των συμπερασμάτων και δεδομένων από τα ανωτέρω εργαστήρια που θα έχουν υλοποιηθεί, και μέσα από αυτό, την επιλογή προβολής φορέων και πρωτοβουλιών, με την χρήση των social media αλλά και τον συν-σχεδιασμό του τρόπου προβολής τους.

Αριθμός Εργαστηρίων: 10

Συνολική διάρκεια του κάθε εργαστηρίου: 3ώρη

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Είστε εγγεγραμμένος Χρήστης;
Συνδεθείτε