ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/6/2023
ΩΡΑ: 17:30 – 20:30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ Κ.ΑΛ.Ο, ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ: Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314 & Θεσσαλονίκης, Αιγάλεω
Συντονιστής: Βλάχος Μάρκος

Στο εργαστήριο η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προώθηση των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) με έμφαση στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ. Προτείνετε το digital Marketing ως μέσω προώθησης αλλά αυτό προϋποθέτει συγκεκριμένες υποδομές και τεχνογνωσία από τους φορείς Κ.Αλ.Ο. γεγονός που δεν υπάρχει σε πολλές επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας διότι η δημιουργία ενός σοβαρού και αξιόπιστου site απαιτεί ένα σημαντικό οικονομικό κόστος για τα μεγέθη των φορέων Κ.Αλ.Ο, κάτι που υπογραμμίστηκε από τους εκπρόσωπους των φορέων. Συζητήθηκε η χρησιμότητα των διαφημίσεων (banner και post) σε άλλα sites και η ανάγκη για υποστήριξη του τομέα. Επίσης, τέθηκε το θέμα της δημιουργίας ελκυστικού περιεχομένου για τα social media, με τους φορείς να αναφέρουν ότι έχουν πραγματοποιήσει συστηματική ανάλυση του κοινού τους. Σχετικά με το SEO, όλοι οι φορείς ανέφεραν την έλλειψη της συγκεκριμένης στρατηγικής. Οι ανησυχίες εκφράστηκαν για την αποτελεσματικότητα των λέξεων-κλειδιών και την έλλειψη επαρκούς επισκεψιμότητας στις ιστοσελίδες τους.