ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2023
ΩΡΑ: 17:30 – 20:30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ: Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314 & Θεσσαλονίκης, Αιγάλεω
Συντονιστής: Βλάχος Μάρκος

Η διαδικασία της υλοποίησης του θεματικού εργαστηρίου περιλάμβανε ένα προκαταρτικό και δύο κύρια στάδια. Στο προκαταρκτικό στάδιο παρουσιάσθηκαν συνοπτικά από τους εκπροσώπους τους οι συμμετέχοντες φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν με μορφή σύντομης εισήγησης τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία επιχειρήσεων, και διανεμήθηκε το ερωτηματολόγιο στους εκπροσώπους το οποίο και συμπληρώθηκε με τις οδηγίες του συντονιστή. Τέλος ακολούθησε συζήτηση για τη χρηματοδότηση των φορέων και τις δυσκολίες που αυτές αντιμετωπίζουν.