ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2024
ΩΡΑ: 17:30 – 20:30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Τοπικές ανάγκες, κοινωνική επιχειρηματικότητα και Δικτύωση Φορέων
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΚΔΒΜ 3ΜPLAN, Λεωφ. Παναγή Τσαλδάρη 75, Περιστέρι 121 34 (πλησίον μετρό Περιστερίου).
Συντονιστής: Βλάχος Μάρκος

Η διαδικασία της υλοποίησης του θεματικού εργαστηρίου περιλάμβανε ένα προκαταρτικό και δύο κύρια στάδια.

Στο προκαταρκτικό στάδιο παρουσιάστηκαν συνοπτικά από τους εκπροσώπους τους οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους όπως επίσης και ο τομέας δραστηριότητας των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν υπό μορφή μικρής εισήγησης οι τρόποι ανάπτυξης επιχειρηματικής δικτύωσης, οι επιχειρηματικές σχέσεις, η αναγκαιότητα για τη δημιουργία συνεργασιών, τα χαρακτηριστικά επιχειρηματικών δικτύων, οι παράγοντες που επηρεάζουν μια ενδεχόμενη συνεργασία και οι φάσεις ανάπτυξης συνεργασιών έτσι ώστε να καθορισθεί το πεδίο συζήτησης και να γίνει αντιληπτό από όλους το πεδίο διερεύνησης του θεματικού εργαστηρίου.

Τέλος ακολούθησε συζήτηση για τις Συνεργασίες φορέων Κ.Α.Λ.Ο. με τοπικές επιχειρήσεις.