ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/01/2024
ΩΡΑ: 17:30 – 20:30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Συνεργασία Φορέων ΚΑΛΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΚΔΒΜ 3ΜPLAN, Λεωφ. Παναγή Τσαλδάρη 75, Περιστέρι 121 34 (πλησίον μετρό Περιστερίου).
Συντονιστής: Βλάχος Μάρκος

Η διαδικασία της υλοποίησης του θεματικού εργαστηρίου περιλάμβανε ένα προκαταρτικό και δύο κύρια στάδια.

Στο προκαταρκτικό στάδιο παρουσιάστηκαν συνοπτικά από τους εκπροσώπους τους οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους όπως επίσης και ο τομέας δραστηριότητας των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν υπό μορφή μικρής εισήγησης η έννοια της δικτύωση φορέων Κ.Α.Λ.Ο., τα κέντρα στήριξης φορέων Κ.Α.Λ.Ο., οι δικτυώσεις επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με τη μορφή συμπράξεων, τα Ευρωπαϊκά δίκτυα φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, τα Παγκόσμια δίκτυα φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και οι βέλτιστες πρακτικές δικτύωσης στην Ελλάδα έτσι ώστε να καθοριστεί το πεδίο συζήτησης και να γίνει αντιληπτό από όλους το πεδίο διερεύνησης του θεματικού εργαστηρίου.

Τέλος ακολούθησε συζήτηση για τη Δικτύωση φορέων Κ.Α.Λ.Ο.