ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 11

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2023
ΩΡΑ: 17:30 – 20:30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:
Τοπικές ανάγκες και κοινωνική επιχειρηματικότητα
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΚΔΒΜ 3ΜPLAN, Λεωφ. Παναγή Τσαλδάρη 75, Περιστέρι 121 34 (πλησίον μετρό Περιστερίου).
Συντονιστής: Βλάχος Μάρκος

Η διαδικασία της υλοποίησης του θεματικού εργαστηρίου περιλάμβανε ένα προκαταρτικό και δύο κύρια στάδια. Στο προκαταρκτικό στάδιο παρουσιάσθηκαν συνοπτικά από τους εκπροσώπους τους οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους όπως επίσης ο τομέας δραστηριότητας των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο εργαστήριο. Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν υπό μορφή μικρής εισήγησης ο επιδιωκόμενος στόχος των ΟΤΑ στις τοπικές οικονομίες, ο τρόπος εμπλοκής τους στην ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η βιώσιμη Ανάπτυξη και η Καινοτομία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία όπως επίσης ο τόπος, η τοπική ιδιαιτερότητα και οι Κ.ΑΛ.Ο. έτσι ώστε να καθορισθεί το πεδίο συζήτησης και να γίνει αντιληπτό από όλους το πεδίο διερεύνησης του θεματικού εργαστηρίου. Τέλος ακολούθησε συζήτηση για Κοινωνική επιχειρηματικότητα και τους Ο.Τ.Α..