ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/01/2024
ΩΡΑ: 17:30 – 20:30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας Δ. Αθήνας και διεθνές περιβάλλον-Ανάγκες Εκπαίδευσης
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΚΔΒΜ 3ΜPLAN, Λεωφ. Παναγή Τσαλδάρη 75, Περιστέρι 121 34 (πλησίον μετρό Περιστερίου).
Συντονιστής: Βλάχος Μάρκος

Η διαδικασία της υλοποίησης του θεματικού εργαστηρίου περιλάμβανε ένα προκαταρτικό και δύο κύρια στάδια.

Στο προκαταρκτικό στάδιο παρουσιάστηκαν συνοπτικά από τους εκπροσώπους τους οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και το αντικείμενο της δραστηριότητας τους όπως επίσης και ο τομέας δραστηριότητας των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν υπό μορφή μικρής εισήγησης ο Προσδιορισμός αναγκών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, το περιεχόμενο αναγκών εκπαίδευσης και θέματα εκπαίδευσης έτσι ώστε να καθοριστεί το πεδίο συζήτησης και να γίνει αντιληπτό από όλους το πεδίο διερεύνησης του θεματικού εργαστηρίου.

Τέλος ακολούθησε συζήτηση για τις Ανάγκες εκπαίδευσης μελών φορέων Κ.Α.Λ.Ο.