ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/06/2023
ΩΡΑ: 17:30 – 20:30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΟ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ: Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314 & Θεσσαλονίκης, Αιγάλεω
Συντονιστής: Βλάχος Μάρκος