ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/06/2023
ΩΡΑ: 17:30 – 20:30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΟ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ: Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314 & Θεσσαλονίκης, Αιγάλεω
Συντονιστής: Βλάχος Μάρκος

Η διαδικασία της υλοποίησης του θεματικού εργαστηρίου περιλάμβανε ένα προκαταρτικό και δύο κύρια στάδια. Στο προκαταρκτικό στάδιο παρουσιάσθηκαν συνοπτικά από τους εκπροσώπους τους οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε υπό μορφή μικρής εισήγησης η αξιολόγηση φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, και διανεμήθηκε το ερωτηματολόγιο στους εκπροσώπους το οποίο και συμπληρώθηκε με τις οδηγίες του συντονιστή. Τέλος ακολούθησε συζήτηση για τις ανάγκες που αναδύονται και δε τις τοπικές.