ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/02/2024
ΩΡΑ: 17:30 – 20:30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Σχεδιασμός νέων προϊόντων / υπηρεσιών για την τοπική οικονομία από κοινωνικές επιχειρήσεις της Δ. Αθήνας (coaching-mentoring)/Τιμολογιακή Πολιτική (Ορισμός Τιμών).
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΚΔΒΜ 3ΜPLAN, Λεωφ. Παναγή Τσαλδάρη 75, Περιστέρι 121 34 (πλησίον μετρό Περιστερίου)
Συντονιστής: Βλάχος Μάρκος

Η διαδικασία της υλοποίησης του θεματικού εργαστηρίου περιλάμβανε ένα προκαταρτικό και δύο κύρια στάδια.

Στο προκαταρκτικό στάδιο παρουσιάστηκαν συνοπτικά από τους εκπροσώπους τους οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους όπως επίσης και ο τομέας δραστηριότητας των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε υπό μορφή μικρής εισήγησης το πιλοτικό σχέδιο που είχε επιλεγεί σε προηγούμενα εργαστήρια όπως επίσης το θέμα της τιμολόγησης έτσι ώστε να καθοριστεί το πεδίο συζήτησης και να γίνει αντιληπτό από όλους το πεδίο διερεύνησης του θεματικού εργαστηρίου.

Τέλος ακολούθησε συζήτηση για τις μεθόδους τιμολόγησης για τις υπηρεσίες του πιλοτικού σχεδίου που επιλέχθηκε στα προηγούμενα εργαστήρια.