ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/06/2023
ΩΡΑ: 17:30 – 20:30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ- ΔΙΕΡΕΥΝΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ: Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314 & Θεσσαλονίκης, Αιγάλεω
Συντονιστής: Βλάχος Μάρκος