ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/06/2023
ΩΡΑ: 17:30 – 20:30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ- ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ: Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314 & Θεσσαλονίκης, Αιγάλεω
Συντονιστής: Βλάχος Μάρκος

Το εργαστήριο δημιούργησε το απαραίτητο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων και δημιουργικής σκέψης αναφορικά με κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που φαίνεται να μην καλύπτονται μέχρι σήμερα, με στόχο τον Σχεδιασμό Πιλοτικών Προϊόντων και Υπηρεσιών. Ειδική αναφορά υπήρξε στην Ανάπτυξη του κύκλου ζωής νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τα στάδια και τα χαρακτηριστικά κάθε τύπου.