ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2023
ΩΡΑ: 17:30 – 20:30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Ενίσχυση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας από τους Ο.Τ.Α.
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΚΔΒΜ 3ΜPLAN, Λεωφ. Παναγή Τσαλδάρη 75, Περιστέρι 121 34 (πλησίον μετρό Περιστερίου).
Συντονιστής: Βλάχος Μάρκος

Η διαδικασία της υλοποίησης του θεματικού εργαστηρίου περιλάμβανε ένα προκαταρτικό και δύο κύρια στάδια.

Στο προκαταρκτικό στάδιο παρουσιάσθηκαν συνοπτικά από τους εκπροσώπους τους οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους όπως επίσης ο τομέας δραστηριότητας των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν υπό μορφή μικρής εισήγησης ο ρόλος της Τ.Α. στην ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο., οι Θεσμικές δυνατότητες συνεργασίας Κ.ΑΛ.Ο. & Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως επίσης τα Πεδία παρέμβασης της αυτοδιοίκησης στον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο. έτσι ώστε να καθορισθεί το πεδίο συζήτησης και να γίνει αντιληπτό από όλους το πεδίο διερεύνησης του θεματικού εργαστηρίου.

Τέλος ακολούθησε συζήτηση για Ενίσχυση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας από τους Ο.Τ.Α..