ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/11/2023
ΩΡΑ: 17:30 – 20:30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Σχεδιασμός νέων προϊόντων / υπηρεσιών για την τοπική οικονομία από κοινωνικές επιχειρήσεις της Δ. Αθήνας (μουσικοθεραπεία)
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΚΥΒΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Εθνάρχου Μακαρίου & Κηφισού 1, Περιστέρι 121 31 (αίθουσα 2ου Ορόφου) μικρή αίθουσα πριβέ
Συντονιστής: Βλάχος Μάρκος

Η διαδικασία της υλοποίησης του θεματικού εργαστηρίου περιλάμβανε ένα προκαταρτικό και δύο κύρια στάδια.

Στο προκαταρκτικό στάδιο παρουσιάσθηκαν συνοπτικά από τους εκπροσώπους τους οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους όπως επίσης ο τομέας δραστηριότητας των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε υπό μορφή μικρής εισήγησης το πιλοτικό σχέδιο που είχε επιλεγεί σε προηγούμενα εργαστήρια όπως επίσης το θέμα της οικονομικής ανάλυσης του εγχειρήματος και η μέθοδος του νεκρού σημείου έτσι ώστε να καθορισθεί το πεδίο συζήτησης και να γίνει αντιληπτό από όλους το πεδίο διερεύνησης του θεματικού εργαστηρίου.

Τέλος ακολούθησε συζήτηση για την οικονομική ανάλυση και τον προσδιορισμό του νεκρού σημείου για το πιλοτικό σχέδιο που επιλέχθηκε στα προηγούμενα εργαστήρια.