ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 9

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2024
ΩΡΑ: 17:30 – 20:30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Η σημασία της εικόνας στην διαδικτυακή προβολή των κοινωνικών επιχειρήσεων (διαμόρφωση site)
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΚΔΒΜ 3ΜPLAN, Λεωφ. Παναγή Τσαλδάρη 75, Περιστέρι 121 34 (πλησίον μετρό Περιστερίου)
Συντονιστής: Βλάχος Μάρκος

Ο συντονιστής του εργαστηρίου πριν την υλοποίηση του ανέπτυξε μία εισήγηση με θέμα Εταιρική Ταυτότητα. Σε αυτήν τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι παρουσίασαν την εταιρική ταυτότητα των οργανώσεών τους. Ο πρώτος εκπρόσωπος επικεντρώθηκε στο λογότυπό του, εξηγώντας ότι βασίζεται στις αρχές της Κοιν.σ.επ., με χαρακτηριστικά κοινωνικής παραγωγής, δίκαιου εμπορίου και ανάπτυξης περιοχής. Επισημαίνει τη συλλογική συμπεριφορά και την ατομική συμμετοχή των εργαζομένων. Ο δεύτερος εκπρόσωπος του ΚΑΛΟ 2, υπογράμμισε την φυσιολατρική ταυτότητα της επιχείρησής του, αποφεύγοντας την ανάλυση για εταιρική ταυτότητα. Αναφέρθηκε σε αξίες όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και η σύνδεση με τη φύση. Κατέληξε ότι η χρηματοδότηση δράσεων τους απαιτεί παραγωγή προϊόντων, οδηγώντας σε διαφορετικές εταιρικές ταυτότητες και λογότυπα.

Η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας περιλαμβάνει πολλά πράγματα όπως: Σχεδιασμό και δημιουργία ιστοσελίδας. Σχεδιασμό λογότυπου. Δημιουργία εταιρικής κάρτας, σχεδιασμό επιστολόχαρτου, σχεδιασμό εταιρικών φακέλων, σχεδιασμό e-mail templates, σχεδιασμό διαφημιστικών banners.

Επίσης έγινε αναφορά στον όρο “Brand” ως όνομα ή σύμβολο που ταυτίζεται με το προϊόν ή την υπηρεσία και τη σημασία του “Branding” και ότι η διαδικασία αυτή είναι αδύνατο να ακολουθηθεί από τις Κοιν.σ.επ. λόγω οικονομικών περιορισμών. Τέλος υπογραμμίστηκε ότι η δημιουργία μιας λειτουργικής εταιρικής ταυτότητας απαιτεί εξειδικευμένη ομάδα και αναγνώρισε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές Κοιν.σ.επ. που δεν έχουν λογότυπο.