ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/9/2023
ΩΡΑ: 17:30 – 20:30
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA

ΑΙΘΟΥΣΑ: Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314 & Θεσσαλονίκης, Αιγάλεω
Συντονιστής: Βλάχος Μάρκος

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπογραμμίστηκε το θετικό αντίκτυπο των social media στις επιχειρηματικές συναλλαγές, επισημαίνοντας ότι επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επικοινωνούν προσωπικά με τους πελάτες, να ενισχύουν τη φήμη τους και να δημιουργούν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Τονίστηκε όμως ότι η χρήση αυτών των μέσων αλλάζει το επιχειρηματικό μοντέλο, προσανατολίζοντας τις επιχειρήσεις στην χρήση πλατφορμών. Επίσης οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν social media για επικοινωνία, αλλά υπογραμμίστηκε η έλλειψη υποδομών και τεχνογνωσίας στις μικρές επιχειρήσεις. Ακόμη επισημάνθηκε το πρόβλημα του σχεδιασμού ιστοσελίδων λόγω έλλειψης σχετικών επιδοτήσεων. Έγινε αναφορά και στην επίδραση των social media σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά τους στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και στην κοινωνική ανάπτυξη. Τέλος, παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία για τη χρήση social media από τις ελληνικές ΜμΕ, επισημαίνοντας τη σημασία του Facebook.