Πώς να ιδρύσετε μία ΚοινΣΕπ σε 5 απλά βήματα – Σελίδα 2

Πώς ιδρύεται μία ΚοινΣΕπ

Η σύσταση της ΚοινΣΕπ πραγματοποιείται με την εγγραφή της στο ηλεκτρονικό Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αρμόδια υπηρεσία για την εγγραφή των ΚοινΣΕπ στο ΜΚΕ είναι το Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (στο εξής Τμήμα Μητρώου) της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης εγγραφής της στο ΜΚΕ, η ΚοινΣΕπ αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα.

Σε εφαρμογή του Ν. 4919/2022, από 1/10/2022 έχει ενεργοποιηθεί η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με ειδική αρμοδιότητα τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων (ΣυνΕργ). Συνεπώς, μέσω της διαδικασίας εγγραφής τους στο ΜΚΕ, οι ΚοινΣΕπ αποκτούν και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Η διαδικασία ίδρυσης μίας ΚοινΣΕπ περιλαμβάνει πέντε (5) απλά βήματα: