Ενημερωθείτε για το σύνολο των δράσεων και Εγγραφείτε https://ekalowestathens.gr/

Βασικό σημείο ανάπτυξης του Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ, αποτελεί η συνεργασία τους με φορείς ΟΤΑ.
Ενημερωθείτε για την εξέλιξη του οικοσυστήματος ΚΑΛΟ στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας εδώ.

Κύριες θεματικές αποτελούν:
• Τα κύρια στάδια της εξέλιξής του τοπικού οικοσυστήματος ΚΑΛΟ όσο και τα βασικά χαρακτηριστικά του.
• Το προφίλ των ενεργών φορέων ΚΑΛΟ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να υποβάλλεται ερωτήματα και επισημάνσεις εδώ

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια