Το έργο «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Δυτική Αθήνα», στοχεύει στην ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλων δράσεων απευθυνόμενο σε γενικό και ειδικό κοινό σε όλη τη Χώρα. Η Πράξη αναδεικνύει τις ΚΑΛΟ, ως μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, που επιφέρει θετικά οικονομικά αποτελέσματα με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Ενημερωθείτε για το σύνολο των δράσεων και Εγγραφείτε https://ekalowestathens.gr/

Αποδέκτες των δράσεων του έργου είναι και τα στελέχη των ΟΤΑ, τόσο ως προς την γνωριμία και την συνεργασία τους με φορείς και επιχειρήσεις ΚΑΛΟ, όσο και ως προς την αποτύπωση των απόψεων τους, με στόχο την ενδυνάμωση του Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ, αλλά και ως προς την αποσαφήνιση κομβικών θεμάτων όπως Κοινωνικά Υπεύθυνων Δημόσιων Συμβάσεων κ.α.

Στα πλαίσια του έργου υλοποιούνται μια σειρά συνεργατικών δράσεων (Εργαστήρια, Ομάδες Εστίασης, Έρευνες, Ημερίδες κ.α.) στα οποία η συμμετοχή των στελεχών των ΟΤΑ είναι κομβική.

Ενημερωθείτε και Συμμετάσχετε https://ekalowestathens.gr/simmetohikes-draseis/

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια