Πώς να ιδρύσετε ένα ΣυνΕργ σε 5 απλά βήματα – Σελίδα 2

Πώς ιδρύεται ένας ΣυνΕργ

Η σύσταση του ΣυνΕργ πραγματοποιείται με την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αρμόδια υπηρεσία για την εγγραφή των ΣυνΕργ στο ΜΚΕ είναι το Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (στο εξής Τμήμα Μητρώου) της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης εγγραφής του στο ΜΚΕ, ο ΣυνΕργ αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα.

Σε εφαρμογή του Ν. 4919/2022, από 1/10/2022 έχει ενεργοποιηθεί η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με ειδική αρμοδιότητα τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων (ΣυνΕργ). Συνεπώς, μέσω της διαδικασίας εγγραφής τους στο ΜΚΕ, οι ΣυνΕργ αποκτούν και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Η διαδικασία ίδρυσης του ΣυνΕργ περιλαμβάνει πέντε (5) απλά βήματα:

  • Βήμα 1ο: Σύνταξη του καταστατικού
  • Βήμα 2ο: Συγκέντρωση δικαιολογητικών για την εγγραφή στο ΜΚΕ
  • Βήμα 3ο: Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο ΜΚΕ
  • Βήμα 4ο: Υποβολή καταστατικού σε φυσική μορφή στο Τμήμα Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ
  • Βήμα 5ο: Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης πρόσθετων στοιχείων εγγραφής στο ΜΚΕ.