«Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»
Σας προσκαλούμε σε ημερίδα με τίτλο“Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην προώθηση δράσεων Ενεργητικής Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων – Υποδείγματα αντιπροσωπευτικών πρωτοβουλιών στη Δυτική Αθήνα”,που θα πραγματοποιηθείτην Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:30-14:30στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣτα πλαίσια υλοποίησης του έργου«Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και ΑλληλέγγυαςΟικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (ΔιαδημοτικόΚοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)»,σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε ειδικά εργαστήρια στα οποία θαανταλλάξουμε απόψεις, θα σχεδιάσουμε και θα προβάλουμε πρωτοβουλίες ΚΑΛΟ.Περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος […]
ΠρόσκλησηΣτα πλαίσια υλοποίησης του έργου«Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)»,σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε Ομάδες Εστίασης (Focus Groups). Ημερομηνίες και ώρες:Πέμπτη 23/11/23, ώρες; 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00Δευτέρα 27/11/23, […]
Στην παρούσα Ειδική Έκθεση με τίτλο «Σύνθεση Αποτελεσμάτων από Ομάδες Εστίασης (ενδεικτικές στρατηγικές εισόδου φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε νέες δραστηριότητες ή δημιουργία νέων Επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. – Συνεργατικά Σχήματα)» το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συμβολή των ερευνών σε ομάδες εστίασης (focus […]
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και γενικότερα οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. διαφέρουν από τις αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα, καθώς δεν είναι αποκλειστικά και μόνο εμπορικές, αλλά επιχειρούν ταυτόχρονα να επιτύχουν μία κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική αποστολή, ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο […]
Η συγκεκριμένη έκθεση εστιάζει στην έννοια του «κοινωνικού αντικτύπου» της δραστηριότητας των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Στην ειδική αυτή έκθεση παρουσιάζονται μέθοδοι, δείκτες και εργαλεία για τον υπολογισμό και τη μέτρησή του κοινωνικού αντικτύπου όπως έχουν αποτυπωθεί […]
Στην παρούσα έκθεση θα αποτυπωθεί θεωρητικά, θα αναλυθεί σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις αλλά και θα παρουσιαστεί η έννοια «καλές πρακτικές» στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – Κ.ΑΛ.Ο. με κάποια παραδείγματα αντλημένα από την εγχώρια και διεθνή πρακτική […]
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και γενικότερα οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο., διαφέρουν από τις αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα, καθώς δεν είναι αποκλειστικά και μόνο εμπορικές, αλλά επιχειρούν ταυτόχρονα να επιτύχουν μία κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική αποστολή, ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο […]
Στην παρούσα Ειδική Έκθεση το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συμβολή των εργαστηρίων όσον αφορά τη δημιουργία φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και στις στρατηγικές εισόδου αυτών των φορέων σε νέες δραστηριότητες. Μέσω της ανατροφοδότησης, του διαλόγου και της συνεργασίας πληροφορητών ενεργών […]
Στην παρούσα Ειδική Έκθεση, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συμβολή των ερευνών σε ομάδες εστίασης (focus groups) όσον αφορά τη δημιουργία φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και στις στρατηγικές εισόδου αυτών των φορέων σε νέες δραστηριότητες. Η αξία τέτοιων μελετών είναι […]