Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)», σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε ειδικά εργαστήρια στα οποία θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα σχεδιάσουμε και θα προβάλουμε πρωτοβουλίες […]