Το δωμάτιο διάσκεψης είναι έτοιμο. Μπορείτε να ενταχθείτε τώρα στην σύνοδο.