Κοινωνικός Αντίκτυπος (Social Impact) και λειτουργία επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο.

Οι μεθοδολογίες για την μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου είναι πιθανό να προσεγγίζονται ως δυσνόητες και δύσκολα υλοποιήσιμες, συνθέτοντας ένα απαιτητικό πλαίσιο για έναν φορέα που θέλει να προχωρήσει στη σχετική μέτρηση και θα αποτελέσουν στοιχεία αναζήτησης στο παρόν πρόγραμμα.

 Συγκεκριμένα θα προσεγγιστούν έννοιες όπως:

  1. προσδιορισμός δυνητικού αντικτύπου,
  2. μέτρηση των εκροών και των ωφελούμενων,
  3. συλλογή απόψεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη,
  4. χρήση τυποποιημένων δεικτών.

Διάρκεια: 18 ώρες

Θεματικές ενότητες:

  • Ορισμός Κοινωνικού Αντίκτυπου
  • Εργαλεία μέτρησης και αποτύπωσης κοινωνικού Αντίκτυπου
  • Αποτελέσματα επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. σε κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον – Καλές πρακτικές
  • Παραδείγματα Μέτρησης και Αποτύπωσης
  • Δημιουργία και διαφύλαξη θέσεων εργασίας
  • Αναδιάρθρωση τοπικών παραγωγικών συστημάτων

Δείτε Υλικό Αναφοράς

αναλυτικά ημερολογιακά προγράμματα

Ημερομηνία

Ώρα

Ενότητα

Α’ τμήμα

4/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Ορισμός Κοινωνικού Αντίκτυπου
Εργαλεία μέτρησης και αποτύπωσης κοινωνικού Αντίκτυπου

Β’ τμήμα

4/9/2023

14:00-15:30

16:00-17:30

Ορισμός Κοινωνικού Αντίκτυπου
Εργαλεία μέτρησης και αποτύπωσης κοινωνικού Αντίκτυπου

Α’ τμήμα

5/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Αποτελέσματα επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. σε κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον – Καλές πρακτικές

Β’ τμήμα

5/9/2023

14:00-15:30

16:00-17:30

Αποτελέσματα επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. σε κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον – Καλές πρακτικές

Α’ τμήμα

6/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Παραδείγματα Μέτρησης και Αποτύπωσης

Β’ τμήμα

6/9/2023

14:00-15:30

16:00-17:30

Παραδείγματα Μέτρησης και Αποτύπωσης

Α’ τμήμα

7/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Δημιουργία και διαφύλαξη θέσεων εργασίας

Β’ τμήμα

7/9/2023

14:00-15:30

16:00-17:30

Δημιουργία και διαφύλαξη θέσεων εργασίας

Α’ τμήμα

8/9/2023

9:00-10:30

Αναδιάρθρωση τοπικών παραγωγικών συστημάτων

Β’ τμήμα

8/9/2023

14:00-15:30

Αναδιάρθρωση τοπικών παραγωγικών συστημάτων

Ημερομηνία

Ώρα

Ενότητα

Γ’ τμήμα

11/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Ορισμός Κοινωνικού Αντίκτυπου
Εργαλεία μέτρησης και αποτύπωσης κοινωνικού Αντίκτυπου

Δ’ τμήμα

11/9/2023

14:00-15:30

16:00-17:30

Ορισμός Κοινωνικού Αντίκτυπου
Εργαλεία μέτρησης και αποτύπωσης κοινωνικού Αντίκτυπου

Γ’ τμήμα

12/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Αποτελέσματα επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. σε κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον – Καλές πρακτικές

Δ’ τμήμα

12/9/2023

14:00-15:30

16:00-17:30

Αποτελέσματα επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. σε κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον – Καλές πρακτικές

Γ’ τμήμα

13/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Παραδείγματα Μέτρησης και Αποτύπωσης

Δ’ τμήμα

13/9/2023

14:00-15:30

16:00-17:30

Παραδείγματα Μέτρησης και Αποτύπωσης

Γ’ τμήμα

14/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Δημιουργία και διαφύλαξη θέσεων εργασίας

Δ’ τμήμα

14/9/2023

14:00-15:30

16:00-17:30

Δημιουργία και διαφύλαξη θέσεων εργασίας

Γ’ τμήμα

15/9/2023

9:00-10:30

Αναδιάρθρωση τοπικών παραγωγικών συστημάτων

Δ’ τμήμα

15/9/2023

14:00-15:30

Αναδιάρθρωση τοπικών παραγωγικών συστημάτων

Ημερομηνία

Ώρα

Ενότητα

Ε’ τμήμα

18/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Ορισμός Κοινωνικού Αντίκτυπου
Εργαλεία μέτρησης και αποτύπωσης κοινωνικού Αντίκτυπου

19/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Αποτελέσματα επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. σε κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον – Καλές πρακτικές

20/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Παραδείγματα Μέτρησης και Αποτύπωσης

21/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Δημιουργία και διαφύλαξη θέσεων εργασίας

22/9/2023

9:00-10:30

Αναδιάρθρωση τοπικών παραγωγικών συστημάτων

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Είστε εγγεγραμμένος Χρήστης;
Συνδεθείτε.