ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Συγκεκριμένα θα προσεγγιστούν θέματα όπως:

  1. Ορισμός σύμφωνα με την Κείμενη Νομοθεσία του Κοινωνικά Υπεύθυνου Προμηθευτή
  2. Θέματα Διακηρύξεων και Πρόσβασης σε Κοινωνικά Υπεύθυνους Προμηθευτές
  3. Χαρακτηριστικά Κοινωνικά Υπεύθυνων Προμηθευτών
  4. Παραδείγματα – Καλές Πρακτικές πρόσβασης σε κοινωνικά υπεύθυνους προμηθευτές
  5. Ορισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Σύνδεση με την Πρόσβαση σε Κοινωνικά Υπεύθυνους προμηθευτές

Διάρκεια: 18 ώρες


Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Είστε εγγεγραμμένος Χρήστης;
Συνδεθείτε.