Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία & την Κοινωνική Καινοτομία, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (Μάρτιος 2023)