Η Ψυχής Λόγος ΚΟΙΝΣΕΠ ( https://www.psychislogos.gr/) είναι ΚΟΙΝΣΕΠ Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας και δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας (υπηρεσίες ψυχοθεραπείας & συμβουλευτικής για άτομα με συναισθηματικές και ψυχικές διαταραχές καθώς και υπηρεσίες παιδαγωγικής καθοδήγησης για παιδιά και εφήβους που χρήζουν ειδικής υποστήριξης λόγω π.χ. μαθησιακών δυσκολιών).

Έδρα: οδός Κυδωνίας αρ. 10 – 13123 Ίλιον

Τηλ.: 6973323210

E-mail: info@psychislogos.gr