Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου ( https://kpechios.org/el/) είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό την πολύπλευρη υποστήριξη ατόμων με ψυχιατρικές/ ψυχολογικές/ αναπτυξιακές διαταραχές. Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΠΕ παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής σε παιδιά και εφήβους με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και στις οικογένειές τους. Παράλληλα, υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού με απώτερο σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων και οργανώνει δράσεις εκπαίδευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας, με στόχο την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν σε ωφελούμενους και άτυπους φροντιστές – μέλη των οικογενειών τους.

Για την επιτέλεση της αποστολής του, ειδικά στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ ΑΣΔΑ, το ΚΠΕ λειτουργεί:

  • το Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό «ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» που απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες (15 έως 30 ετών) με ΔΑΦ, μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας.
  • το Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με ΔΑΦ «ΗΛΙΑΝΘΟΣ» (ΗΛΙΑΝΘΟΣ) που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5 ετών και πάνω, εφήβους και νεαρούς κυρίως ενήλικες με ΔΑΦ χαμηλής, μέσης και υψηλής λειτουργικότητας.

Διεύθυνση: οδός Χρυσολωρά 10-12 – 12132 Περιστέρι

Τηλ.: 210 5789190 (ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ) και 210 5782341 (ΗΛΙΑΝΘΟΣ)

E-mail: kentro_imeras@kpechios.org (ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ) και ilianthos@kpechios.org (ΗΛΙΑΝΘΟΣ)