Η Ντρομ ΚΟΙΝΣΕΠ (πλήρης επωνυμία: ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης “Δομή Στήριξης Ρομά Δυτικής Αττικής”) είναι ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης Ειδικών Ομάδων με σκοπό την προώθηση της εργασιακής ένταξης των Ρομά.

Διεύθυνση: οδός Κρήτης 16 – 12351 Αγία Βαρβάρα