Το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» ( https://www.theotokos.gr/) είναι κοινωφελής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, ολιστικής παρέμβασης και αποκατάστασης σε άτομα με Νοητικές Αναπτυξιακές Διαταραχές & Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος, από την πρώιμη παιδική ηλικία έως την νεαρή ενήλικη ζωή. Οι υπηρεσίες του φορέα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του που βρίσκονται στο Δήμο Ιλίου και περιλαμβάνουν:

  • διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες,
  • υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης (για παιδιά 2-4 ετών και τις οικογένειές τους),
  • τμήματα εφήβων και νέων (ηλικίας 16-22 ετών) για την απόκτηση τυπικών, ψυχοκοινωνικών και θεμελιωδών δεξιοτήτων καθώς και την αναγνώριση δυνατοτήτων και αναγκών για την ομαλή μετάβαση σε τμήματα ενηλίκων,
  • τμήματα ενηλίκων (ηλικίας 22-32 ετών) για την απόκτηση τυπικών, ψυχοκοινωνικών και θεμελιωδών επαγγελματικών δεξιοτήτων απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική ένταξη,
  • τμήματα μετάβασης για την προετοιμασία των νέων για την κοινωνική ένταξη, την προώθησή τους στην ελεύθερη αγορά εργασίας και την αυτονόμηση,
  • ειδικά προσαρμοσμένα εμπλουτιστικά προγράμματα (μουσική, πληροφορική κλπ.).

Επίσης, ο φορέας έχει αναπτύξει το Πρόγραμμα ‘’ΕργΑξία’’, στο πλαίσιο του οποίου παρέχει υπηρεσίες προώθησης στην ελεύθερη αγορά εργασίας (σε συνδυασμό με την απαραίτητη παρακολούθηση / υποστήριξη) σε όσους από τους απόφοιτους του έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το στάδιο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Διεύθυνση: οδός Σπύρου Θεολόγου 2 – 13122 Ίλιον

Τηλ.: 210 2385416

E-mail: theotokos@theotokos.gr