Στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ ΑΣΔΑ, εδρεύουν οι ακόλουθες ΚΟΙΝΣΕΠ Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας που παρέχουν υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης για ευπαθείς ομάδες: