ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
«μη κερδοσκοπικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών»)

Χαρακτηριστικά παραδείγματα φορέων της κοινωνίας των πολιτών που ασκούν κοινωνική επιχειρηματικότητα:

(α) Το ίδρυμα London Early Years Foundation ( www.leyf.org.uk) που έχει ως σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού των παιδιών μέσω της καινοτομικής προσχολικής αγωγής και διατηρεί δίκτυο παιδικών σταθμών στο Λονδίνο με δωρεάν υπηρεσίες στις υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης και υπηρεσίες με τροφεία στις προνομιούχες περιοχές της πόλης,

(β) το ίδρυμα KIBBLE ( www.kibble.org) που έχει ως σκοπό την ενίσχυση των μηχανισμών παιδικής προστασίας και παρέχει στο κράτος και στους Δήμους υπηρεσίες ξενώνων προστατευμένης φιλοξενίας, ανάδοχων οικογενειών και ανοικτής κοινωνικής υποστήριξης και αποκατάστασης παιδιών και νεαρών ατόμων σε κίνδυνο ή κρίση,

(γ) του σωματείο Big Issue Charity Association ( www.bigissue.com) που έχει ως σκοπό την προώθηση της επανένταξης των αστέγων και λειτουργεί εκδοτική επιχείρηση (έκδοση και πώληση του περιοδικού Big Issue) που απασχολεί αστέγους ως διανομείς.