ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΛΟ

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Η ΚοινΣΕπ είναι ο πλέον διαδεδομένος τύπος κοινωνικής επιχείρησης στην Ελλάδα (95% των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας).

Μορφή

Πολυπρόσωπη
(η ΚοινΣΕπ Ένταξης πρέπει να έχει τουλάχιστον 7 μέλη και η ΚοινΣΕπ Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 μέλη)

Νομική φύση

Αστικός συνεταιρισμός με ειδικό καθεστώς
(ρυθμίζεται, κυρίως, από το Ν. 4430/2016 περί ΚΑΛΟ και, συμπληρωματικά, από το Ν. 1667/1986 περί αστικών συνεταιρισμών)

Γενικός καταστατικός σκοπός

η συλλογική ωφέλεια (από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών μέσω της διαμόρφωσης ισότιμων σχέσεων παραγωγής, δημιουργίας θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, συμφιλίωσης προσωπικής/οικογενειακής/επαγγελματικής ζωής)

ΚΑΙ

η κοινωνική ωφέλεια (εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με την αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας, μέσα από δραστηριότητες “βιώσιμης ανάπτυξης” ή παροχής “κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος” ή κοινωνικής ένταξης)

Ειδικός καταστατικός σκοπός

(5 εναλλακτικές επιλογές)

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur. Viderer feugiat at pro, mea aperiam

  • Κοινωνικοοικονομική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων
  • Κοινωνικοοικονομική ένταξη Ειδικών Ομάδων
  • Συλλογική & κοινωνική ωφέλεια μέσω ανάπτυξης δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης
  • Συλλογική & κοινωνική ωφέλεια μέσω παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
  • Συλλογική & κοινωνική ωφέλεια μέσω ανάπτυξης δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος

Μοντέλο διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας

Επιχειρηματικό – Συνεταιριστικό

(το κεφάλαιο διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες, η λήψη αποφάσεων βασίζεται στην αρχή “ένα μέλος – μία ψήφος”, τουλάχιστον 60% των μελών του φορέα πρέπει να είναι και εργαζόμενοί του κ.ο.κ.)

Περιορισμοί στον τρόπο διάθεσης των κερδών

  • Απαγόρευση διανομής κερδών στα μέλη
  • Διανομή μόνο έως του 35% των κερδών στους εργαζόμενους (αφορά και όσους εργαζόμενους είναι ταυτόχρονα και μέλη της ΚοινΣΕπ)
  • Τουλάχιστον 60% των κερδών διατίθενται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διεύρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας της ΚοινΣΕπ

Κατηγορίες

Κατηγορία 1.
ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ

Υποκατηγορία 1. ΚοινΣΕπ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων
Εδώ ανήκουν όλες οι ΚοινΣΕπ που επιδιώκουν την συλλογική και κοινωνική ωφέλεια μέσω της υποστήριξης της κοινωνικοοικονομικής ένταξης Ευάλωτων Ομάδων (τουλάχιστον το 30% των μελών και των εργαζομένων τους πρέπει να είναι άτομα που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες ένταξης εξαιτίας σωματικών ή ψυχικών αιτίων ή παραβατικής συμπεριφοράς)

Υποκατηγορία 2: ΚοινΣΕπ Ένταξης Ειδικών Ομάδων
Εδώ ανήκουν όλες οι ΚοινΣΕπ που επιδιώκουν την συλλογική και κοινωνική ωφέλεια μέσω της υποστήριξης της κοινωνικοοικονομικής ένταξης Ειδικών Ομάδων (τουλάχιστον το 50% των μελών και των εργαζομένων τους πρέπει να είναι άτομα που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες ένταξης στην αγορά εργασίας λόγω οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων)

Κατηγορία 2.
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Εδώ ανήκουν όλες οι ΚοινΣΕπ που επιδιώκουν την συλλογική και κοινωνική ωφέλεια μέσω της:
(α) ανάπτυξης δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης
ή/και
(β) παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος

Για αναλυτικότερες πληροφορίες πατήστε εδώ