Κοινωνικός Αντίκτυπος (Social Impact) από την λειτουργία επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο.

Θεματικές ενότητες:

  • Ορισμός Κοινωνικού Αντίκτυπου
  • Εργαλεία μέτρησης και αποτύπωσης κοινωνικού Αντίκτυπου
  • Αποτελέσματα επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. σε κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον – Καλές πρακτικές
  • Παραδείγματα Μέτρησης και Αποτύπωσης
  • Δημιουργία και διαφύλαξη θέσεων εργασίας
  • Αναδιάρθρωση τοπικών παραγωγικών συστημάτων

αναλυτικά ημερολογιακά προγράμματα

Ημερομηνία

Ώρα

Ενότητα

Α’ τμήμα

4/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Ορισμός Κοινωνικού Αντίκτυπου
Εργαλεία μέτρησης και αποτύπωσης κοινωνικού Αντίκτυπου

Β’ τμήμα

4/9/2023

14:00-15:30

16:00-17:30

Ορισμός Κοινωνικού Αντίκτυπου
Εργαλεία μέτρησης και αποτύπωσης κοινωνικού Αντίκτυπου

Α’ τμήμα

5/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Αποτελέσματα επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. σε κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον – Καλές πρακτικές

Β’ τμήμα

5/9/2023

14:00-15:30

16:00-17:30

Αποτελέσματα επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. σε κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον – Καλές πρακτικές

Α’ τμήμα

6/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Παραδείγματα Μέτρησης και Αποτύπωσης

Β’ τμήμα

6/9/2023

14:00-15:30

16:00-17:30

Παραδείγματα Μέτρησης και Αποτύπωσης

Α’ τμήμα

7/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Δημιουργία και διαφύλαξη θέσεων εργασίας

Β’ τμήμα

7/9/2023

14:00-15:30

16:00-17:30

Δημιουργία και διαφύλαξη θέσεων εργασίας

Α’ τμήμα

8/9/2023

9:00-10:30

Αναδιάρθρωση τοπικών παραγωγικών συστημάτων

Β’ τμήμα

8/9/2023

14:00-15:30

Αναδιάρθρωση τοπικών παραγωγικών συστημάτων

Ημερομηνία

Ώρα

Ενότητα

Γ’ τμήμα

11/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Ορισμός Κοινωνικού Αντίκτυπου
Εργαλεία μέτρησης και αποτύπωσης κοινωνικού Αντίκτυπου

Δ’ τμήμα

11/9/2023

14:00-15:30

16:00-17:30

Ορισμός Κοινωνικού Αντίκτυπου
Εργαλεία μέτρησης και αποτύπωσης κοινωνικού Αντίκτυπου

Γ’ τμήμα

12/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Αποτελέσματα επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. σε κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον – Καλές πρακτικές

Δ’ τμήμα

12/9/2023

14:00-15:30

16:00-17:30

Αποτελέσματα επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. σε κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον – Καλές πρακτικές

Γ’ τμήμα

13/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Παραδείγματα Μέτρησης και Αποτύπωσης

Δ’ τμήμα

13/9/2023

14:00-15:30

16:00-17:30

Παραδείγματα Μέτρησης και Αποτύπωσης

Γ’ τμήμα

14/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Δημιουργία και διαφύλαξη θέσεων εργασίας

Δ’ τμήμα

14/9/2023

14:00-15:30

16:00-17:30

Δημιουργία και διαφύλαξη θέσεων εργασίας

Γ’ τμήμα

15/9/2023

9:00-10:30

Αναδιάρθρωση τοπικών παραγωγικών συστημάτων

Δ’ τμήμα

15/9/2023

14:00-15:30

Αναδιάρθρωση τοπικών παραγωγικών συστημάτων

Ημερομηνία

Ώρα

Ενότητα

Ε’ τμήμα

18/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Ορισμός Κοινωνικού Αντίκτυπου
Εργαλεία μέτρησης και αποτύπωσης κοινωνικού Αντίκτυπου

19/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Αποτελέσματα επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. σε κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον – Καλές πρακτικές

20/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Παραδείγματα Μέτρησης και Αποτύπωσης

21/9/2023

9:00-10:30

11:00-12:30

Δημιουργία και διαφύλαξη θέσεων εργασίας

22/9/2023

9:00-10:30

Αναδιάρθρωση τοπικών παραγωγικών συστημάτων

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Είστε εγγεγραμμένος Χρήστης;
Συνδεθείτε.