Η διαδικασία εύρεσης δεικτών και τρόπων μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου είναι ένα ταξίδι, σε κάθε βήμα του οποίου βελτιώνετε την ικανότητά σας (α) να ελέγχετε τι κάνετε και γιατί και (β) να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεστε σε σχέση με τους στόχους σας. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, είναι σημαντικό να ζητήσετε τη βοήθεια και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών (μέλη, εργαζόμενοι, ωφελούμενοι, πελάτες κ.λ.π.), προκειμένου να έχετε όσο το δυνατό πιο σφαιρική, καθαρή και αντικειμενική εικόνα της πραγματικότητας.