Η μέτρηση κοινωνικού αντικτύπου προϋποθέτει την μεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα κατά την επεξεργασία των απαντήσεων που δίνετε στα σχετικά ερωτήματα αλλά και το θάρρος να αποδεχθείτε ότι ένας υφιστάμενος στόχος ή/και μία εφαρμοζόμενη πρακτική δεν λειτουργεί (όπως θα θέλατε ή όπως είχατε προβλέψει) και πρέπει να αναθεωρηθεί. Αυτό είναι το ρίσκο που ενέχει κάθε διαδικασία αυτο-αξιολόγησης αλλά δεν πρέπει να σας τρομάζει: η έγκαιρη διάγνωση των αδυναμιών και η διόρθωσή τους είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσετε ότι ο φορέας σας βρίσκεται στον σωστό δρόμο και ότι οι προσπάθειές σας θα αποδώσουν καρπούς. Μην ξεχνάτε ότι κανείς δεν είναι (και δεν χρειάζεται να είναι) τέλειος!