Η μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου απαιτεί τη διάθεση χρόνου και πόρων και, συνεπώς, μπορεί να αποτελέσει σύνθετη πρόκληση για τα στελέχη των φορέων ΚΑΛΟ που είναι ήδη επιβαρυμένα με τις τρέχουσες λειτουργίες του φορέα τους. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, το εργαλείο που παρέχεται εδώ επιδιώκει να απλοποιήσει όσο το δυνατό περισσότερο την αυτο-αξιολόγηση – ιδίως, για όσους δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με αντίστοιχες διαδικασίες.

Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάτε ότι η δύσκολη καθημερινότητα δεν πρέπει να σας αποτρέπει από τη δυνατότητα να δείτε τη “μεγάλη εικόνα”, να στοχαστείτε πάνω στον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε και στις επιλογές βελτίωσής του, να μοιραστείτε αγωνίες, εμπειρίες, σκέψεις, οραματισμούς. Εξάλλου, η αυτο-αξιολόγηση δεν ενισχύει μόνο την συνολική αποτελεσματικότητα του φορέα σας αλλά μπορεί να βελτιώσει σημαντικά και την ίδια την καθημερινή “μικρο-διαχείριση”, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας την διάσπαση πόρων και προσπαθειών.