Οι πόροι που χρειάζεται μία κοινωνική επιχείρηση για την λειτουργία της, την παραγωγή των υπηρεσιών/ προϊόντων της και την παραγωγή του κοινωνικού της αντικτύπου δεν περιορίζονται στους χρηματικούς αλλά περιλαμβάνουν και ανθρώπινους, οικονομικούς, τεχνολογικούς κ.α.

Οι πόροι που μπορεί να αξιοποιήσει μια κοινωνική επιχείρηση αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Εμπορικοί Πόροι

Πόροι Κοινωνικού Αντικτύπου

Φυσικοί πόροι

Εγκαταστάσεις, υποδομές, κτήρια, συστήματα, οχήματα, κανάλια διανομής

Ειδικά εργαλεία και υποδομές, συστήματα, προσβάσιμα κτήρια

Άυλοι πόροι

Σήμα (brandname), τεχνογνωσία, συστήματα διοίκησης, συνεργάτες, επιχειρηματική γνώση, δεξιότητες

Γνώση και δεξιότητες αντικτύπου, συνεργάτες-υποστηρικτές

Ανθρώπινοι πόροι

Άνθρωποι, προσωπικό, μέλη, συνεργάτες

Υποστηρικτές, ισχυροί σύμμαχοι, υποστηρικτικό προσωπικό, τοπικές κοινότητες, διαμεσολαβητές

Οικονομικοί πόροι

Μετρητά, πιστώσεις, πρόσβαση σε κεφάλαιο

Πρόσβαση σε κεφάλαιο για κάλυψη κόστους κοινωνικού αντικτύπου

Πόροι Αντικτύπου

 

Μεθοδολογία και δίκτυα εκτίμησης και μέτρησης του αντικτύπου, πόροι ανάπτυξης και παραγωγής κοινωνικού αντικτύπου

Οι απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τους πόρους που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση σας.

  • Τι απαιτήσεις πόρων (φυσικών, άυλων, ανθρώπινων κλπ.) έχει η εμπορική λειτουργία της επιχείρησης;
  • Τι απαιτήσεις πόρων (φυσικών, άυλων, ανθρώπινων κλπ.) έχει η επίτευξη των στόχων κοινωνικού αντικτύπου που έχει θέσει η επιχείρηση;
  • Από τους παραπάνω πόρους, ποιους πρέπει να διαθέτει η επιχείρηση στο εσωτερικό της (in house) και ποιους μπορεί να τους εξασφαλίσει μέσω της συνεργασίας με άλλους φορείς;
  • Σε περίπτωση που οι εμπορικοί πόροι (δηλ. αυτοί που υποστηρίζουν την εμπορική λειτουργία της επιχείρησης) δεν επαρκούν, ποιες θα είναι οι επιδράσεις στην παραγωγή κοινωνικού αντικτύπου της επιχείρησης;
  • Σε περίπτωση που οι πόροι κοινωνικού αντικτύπου (δηλ. αυτοί που υποστηρίζουν την επίτευξη του κοινωνικού στόχου της επιχείρησης) δεν επαρκούν, ποιες θα είναι οι επιδράσεις στην εμπορική λειτουργία της επιχείρησης (δηλ. στην επίτευξη των εμπορικών της στόχων);

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  • Κατά το αρχικό στάδιο λειτουργίας, η επιχείρηση μπορεί να μην διαθέτει όλους τους πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των εμπορικών και των κοινωνικών της στόχων. Οι νέοι κοινωνικοί επιχειρηματίες πρέπει να αποφασίσουν ποιοι πόροι είναι οι πλέον κρίσιμοι για τους στόχους της επιχείρησης και να προγραμματίσουν τον τρόπο με τον οποίου θα τους εξασφαλίσουν στο άμεσο μέλλον.
  • Ο εντοπισμός τρόπων πρόσβασης σε κρίσιμους πόρους απαιτεί χρόνο και κόπο αλλά είναι μία απολύτως αναγκαία διαδικασία – χωρίς τους απαραίτητους πόρους, το εγχείρημα κινδυνεύει να αποτύχει.
  • Εάν το επιχειρηματικό σας σχέδιο στηρίζεται κυρίως σε ίδιους πόρους ή/και σε δανεισμό, η επιχείρηση θα αντιμετωπίσει περιορισμούς που γρήγορα θα επηρεάσουν τα δεδομένα της.