Η πρόταση αξίας είναι ο κύριος λόγος που οι πελάτες επιλέγουν μια συγκεκριμένη κοινωνική επιχείρηση μεταξύ άλλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά. Η πρόταση αξίας περιλαμβάνει την εμπορική / οικονομική αξία αλλά και την κοινωνική αξία των προϊόντων / υπηρεσιών της επιχείρησης. Η διατύπωση της πρότασης κοινωνικής αξίας της επιχείρησής σας προϋποθέτει ότι έχετε προβληματιστεί σχετικά με το πώς η υπηρεσία/προϊόν της είναι πιο αποτελεσματική / αποδοτική / βιώσιμη ως προς την επίλυση ενός κοινωνικού προβλήματος ή την κάλυψη μίας κοινωνικής ανάγκης από άλλες διαθέσιμες επιλογές.

Οι απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να διατυπώσετε με πειστικό τρόπο την πρόταση κοινωνικής αξίας της επιχείρησής σας:

  • Ποια είναι η αξία (εμπορική και κοινωνική) που παρέχει η επιχείρηση στους πελάτες της;
  • Γιατί οι συγκεκριμένοι πελάτες αναμένεται να επιλέξουν ξανά την επιχείρηση;
  • Πόσο ορατή είναι στους τρίτους η πρόταση αξίας της επιχείρησης;
  • Ποιες ομάδες-στόχου φαίνεται να έχουν κατανοήσει την πρόταση αξίας της επιχείρησης;
  • Ποιος είναι πρόθυμος να δαπανήσει τα χρήματά του έχοντας πειστεί από την πρόταση αξίας της επιχείρησης;
  • Πώς μετριέται η πρόταση αξίας; (εμπορική και κοινωνική)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  • Η οικονομική/εμπορική αξία μίας κοινωνικής επιχείρησης δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
  • Κατά την διατύπωση της πρότασης αξίας, πρέπει να διαχωρίζετε μεταξύ πελατών που είναι απλοί εμπορικοί πελάτες και πελατών που είναι ταυτόχρονα και ωφελούμενοι του κοινωνικού αντικτύπου της επιχείρησης.
  • Οι ανάγκες και ευαισθησίες των διαφορετικών τμημάτων πελατών πρέπει να μελετώνται ώστε να διατυπώνεται διαφορετική πρόταση αξίας για κάθε ομάδα ανάλογα με το ιδιαίτερο προφίλ της.