Η παραγωγή κοινωνικού αντικτύπου είναι το κρίσιμο δομικό χαρακτηριστικό στοιχείο των κοινωνικών επιχειρήσεων. Το ιδανικό Κοινωνικό Επιχειρηματικό Μοντέλο είναι αυτό που παράγει ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα κοινωνικού αντικτύπου και επαρκή εμπορικά έσοδα. Για να μάθετε περισσότερα για την έννοια και τη σημασία μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου πατήστε εδώ

Ο κοινωνικός αντίκτυπος που παράγει η επιχείρησή σας πρέπει να εξειδικεύεται στο επιχειρηματικό της μοντέλο υπό την μορφή δεικτών που χρησιμοποιείτε (ή θα χρησιμοποιήσετε) για την μέτρησή του. Οι δείκτες αυτοί είναι αναγκαίοι προκειμένου να παρακολουθείτε αποτελεσματικά τον παραγόμενο κοινωνικό αντίκτυπο και να τον επικοινωνείτε αξιόπιστα προς το εξωτερικό περιβάλλον (ωφελούμενες ομάδες, πελάτες, χρηματοδότες, κοινή γνώμη κλπ.).

Οι απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να διατυπώσετε τους δείκτες κοινωνικού αντικτύπου της επιχείρησής σας:

  • Ποιες είναι οι κυριότερες κοινωνικές επιδράσεις της επιχείρησής σας;
  • Για ποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες επιλέγει η επιχείρησή σας να δημιουργεί αξία;
  • Ποιος είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος που παράγει η επιχείρησή σας σε ετήσια βάση;
  • Πώς μετριέται ο κοινωνικός αντίκτυπος ανά ομάδα;
  • Ποιος είναι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος που παράγει η επιχείρησή σας;
  • Τι είδους έμμεση κοινωνική αξία παράγει η επιχείρησή σας για άλλες σημαντικές ομάδες πληθυσμού (που δεν είναι οι άμεσα ωφελούμενοί σας);

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  • Στο επιχειρηματικό σας μοντέλο πρέπει να συμπεριλάβετε επιμέρους δείκτες που απεικονίζουν τις σημαντικότερες πηγές κοινωνικού αντικτύπου που ενσωματώνονται στο μοντέλο σας.
  • Ο κοινωνικός αντίκτυπος μπορεί να παραχθεί με διαφορετικούς τρόπους και να έχει διάφορες μορφές όπως π.χ. δημιουργία θέσεων εργασίας για ευπαθείς ομάδες, κάλυψη αναγκών ευπαθών ομάδων σε προϊόντα / υπηρεσίες που καλύπτουν ιδιαίτερες ανάγκες τους, ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης και αλλαγή στάσεων και συμπεριφοράς κ.α.
  • Το Κοινωνικό Επιχειρηματικό Μοντέλο σας θα διευκολύνει την αναζήτηση σας για νέες δράσεις που ενδέχεται να ενισχύσουν την δημιουργία κοινωνικού αντικτύπου.