«Πρόσφατες εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η Σύσταση του 2023 για την ανάπτυξη Πλαισίου Συνθηκών για την Κοινωνική Οικονομία»

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια