Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και γενικότερα οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. διαφέρουν από τις αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα, καθώς δεν είναι αποκλειστικά και μόνο εμπορικές, αλλά επιχειρούν ταυτόχρονα να επιτύχουν μία κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική αποστολή, ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Στην παρούσα Ειδική Έκθεση το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διερεύνηση των αποτελεσμάτων διεξαγωγής ποιοτικών ερευνών αναφορικά με τη λειτουργία των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί κατά την πάροδο αρκετών ετών λειτουργίας τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα των ερευνών αποτυπώνουν το εργασιακό τοπίο στην Κ.ΑΛ.Ο., τον κοινωνικό χαρακτήρα που αποτελεί πρότυπο στην απασχόληση, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, που συνδέονται κυρίως με την έλλειψη χρηματοδότησης και την απουσία θεσμικού πλαισίου, καθώς και τις προτάσεις των υποκειμένων για τη βελτίωση και τη βιωσιμότητά της.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια