Στην παρούσα Ειδική Έκθεση, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συμβολή των ερευνών σε ομάδες εστίασης (focus groups) όσον αφορά τη δημιουργία φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και στις στρατηγικές εισόδου αυτών των φορέων σε νέες δραστηριότητες. Η αξία τέτοιων μελετών είναι καίρια, καθώς επιτρέπει τον ανασχεδιασμό της τακτικής αφενός από πλευράς των κοινωνικών φορέων, αφετέρου δε από πλευράς εθνικών και υπερεθνικών οργανισμών, ώστε να εξαλείφονται τα κακώς κείμενα στη λειτουργία του συστήματος της Κ.ΑΛ.Ο. και κατά προέκταση να μπορούν οι φορείς αυτοί να συνεχίζουν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά της λειτουργία τους.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια