Σας προσκαλούμε σε Συνέδριο με τίτλο:
«Η ανάπτυξη οικοσυστήματος
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)
στη Δυτική Αθήνα – Διδάγματα και Προοπτικές».
που θα πραγματοποιnθεί
τnν Τρίτn 19 Μαρτίου 2024 και ώρα 9:30 -16:00
στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δnμαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου
Ο Διαδικτυακός σύνδεσμος για τnν παρακολούθnσn τnς εκδrΊλωσnς είναι ο ακόλουθος:
https://www.youtube.com/watch?v=oMHdwULx3xU

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια